यस विद्यालयको लागि आ.व. २०८०।०८१ मा आवश्यक पर्ने सामाग्री (स्टेशनरी, ईलेक्ट्रिक, सरसफाई, फर्निचर र पलम्बर) खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ शिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

Location