New Admission Notice !!! कक्षाा ११ मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेकाे सूचना !!!

New Admission Notice !!!
कक्षाा ११ मा  नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेकाे  सूचना !!!
Online आवेदन दर्ताको Link: https://admissions.qubex.com.np/nps/plus2

 

Location